Az egyesület céljai:

Az Egyesület célja a falu kulturális életének fellendítése, közösségi szellem formálása, a falu lakóit megmozgató programok szervezése és lebonyolítása. Szűkebb és tágabb környezetünk védelme, ápolása, környezettudatos gondolkodásra való nevelés. Nemzeti értékeink, kulturális és történelmi hagyományaink, népszokásaink ápolása, megőrzése, megismertetése.
Generációk közötti párbeszéd, az értékek, normák, hagyományok továbbélését segítő tevékenységek.

Jelenlegi tevékenységek

Kulturális programok szervezése, lebonyolítása, hagyományőrzés, környezetvédelem.

Elmúlt években elért eredmények

Falunapok szervezése és lebonyolítása, szüreti felvonulás, húsvétvárás, májusfa-állítás és kitáncolás, falusi disznótor lebonyolítása, csatlakozás a TeSzedd-hez, Szent Mihály napi programok lebonyolítása, Bábszínházak Világnapjához kapcsolódó program lebonyolítása, kézimunka szakkör megújítása.

Közösségi szolgálat:

A középiskolás fiatalok nálunk is teljesíthetik a kötelező közösségi szolgálatukat. Szerződést kötöttünk a VDKSZ-szel és pár iskolával is:

  • Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola (Sárvár)
  • Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium (Szombathely)
  • Soproni SzC Porpáczi Aladár Középiskola

Néptánccsoportunkról készült videók:

 

 

Szerző: | ápr 26, 2018 |